Töreboda Missionskyrka

Bön

Bön kl 18.30. Välkommen!  

Töreboda Missionskyrka

Bön

Bön kl 18.30. Välkommen!  

Töreboda Missionskyrka

Bön

Bön kl 18.30. Välkommen!  

Töreboda Missionskyrka

Församlingsmöte

De som önskar delta på distans kan beredas möjlighet till det enligt senare besked, men vi ser helst att så många som möjligt väljer att delta fysiskt Medtag egen lunch/ fika. Dagordning Öppnande Val av ordförande Val av sekreterare Mötets behörighet Fastställande av dagordning Justerare av dagens protokoll Genomgång...

Töreboda Missionskyrka

Gudstjänst

Sven Alpsten talar och sjunger. Volkommen!