Equmenia

Equmenia Töreboda bedriver församlingens barn- och ungdomsarbete. För närvarande är Channel på fredagkvällar för ungdomar.