Gudstjänst

Vi firar gudstjänst varje söndag.

Den är öppen för alla, vana som ovana, troende som tvivlande.

Formen kan variera, musiken skifta.
I gudstjänsten strävar vi efter att beröra både tanke, känsla och vilja.

Det finns för närvarande inga kommande händelser i kalendern.