Töreboda Missionskyrka

Gudstjänst

Andreas R talar Open Doors   Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Bön

Bön kl 18.30. Välkommen!  

Töreboda Missionskyrka

Gudstjänst

Dag Rimmerfors talar och sjunger.   Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Bön

Bön kl 18.30. Välkommen!  

Töreboda Missionskyrka

Musikgudstjänst

Torbjörn Lantz sjunger och talar.   Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Bön

Bön kl 18.30. Välkommen!  

Töreboda Missionskyrka

Gudstjänst

Valter Skaghammar talar. Sång av Ani och Henrik Larsen.   Välkommern!

Töreboda Missionskyrka

Bön

Bön kl 18.30. Välkommen!  

Töreboda Missionskyrka

Gudstjänst

Anita Boij talar. Sång av Kari Jensen mfl. Välkommen!  

Töreboda Missionskyrka

Bön

Bön kl 18.30. Välkommen!  

Töreboda Missionskyrka

Musikkväll

Unni Johansson och sånggruppen Adora medverkar. Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Bön

Bön kl 18.30. Välkommen!