Digital Bön

Bön kl 18.30. Pga nya direktiv tillsvidare digitalt. Sänd ett mail till pastor@torebodamissionskyrka.se för vidare instruktion och länk. Välkommen!  

Digitalt eftermiddagskaffe

Vi möts via det digitala rummet Jitsi. För att vara med följer du den här länken: https://meet.jit.si/Torsdagssamtal Välkommen!

Gudstjänst

Rolf Oldin talar. Sång Kari Jensen. Välkommen!

Digital Bön

Bön kl 18.30. Pga nya direktiv tillsvidare digitalt. Sänd ett mail till pastor@torebodamissionskyrka.se för vidare instruktion och länk. Välkommen!  

Digitalt eftermiddagskaffe

Vi möts via det digitala rummet Jitsi. För att vara med följer du den här länken: https://meet.jit.si/Torsdagssamtal Välkommen!

Digital Bön

Bön kl 18.30. Pga nya direktiv tillsvidare digitalt. Sänd ett mail till pastor@torebodamissionskyrka.se för vidare instruktion och länk. Välkommen!  

Digitalt eftermiddagskaffe

Vi möts via det digitala rummet Jitsi. För att vara med följer du den här länken: https://meet.jit.si/Torsdagssamtal Välkommen!

Digital Bön

Bön kl 18.30. Pga nya direktiv tillsvidare digitalt. Sänd ett mail till pastor@torebodamissionskyrka.se för vidare instruktion och länk. Välkommen!  

Digitalt eftermiddagskaffe

Vi möts via det digitala rummet Jitsi. För att vara med följer du den här länken: https://meet.jit.si/Torsdagssamtal Välkommen!