Kalenderhändelser

Töreboda Missionskyrka

Gudstjänst höstupptakt

Vi återgår till våra ordinarie samlingar inne kyrkan. Marie Östman talar. Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Musikgudstjänst

Maria Carlsson medverkar. Servering Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Gudstjänst

Gunnel Noreliusson talar. Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Gudstjänst

Marie Östman talar Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Musikgudstjänst

Viktor Backman Servering Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Gudstjänst

Lars Myggan Kallfors talar Välkommen!