Töreboda Missionskyrka

Första Adventsgudstjänst

Daniel Kindbom talar. Sång av Henric Stöök och Gunilla Fransson. Catharina Gegerfeldt medverkar. Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Bön

Bön kl 18.30. Välkommen!  

Töreboda Missionskyrka

Bön

Bön kl 18.30. Välkommen!  

Töreboda Missionskyrka

Gudstjänst

Sång av Clara Lindgren mfl. Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Bön

Bön kl 18.30. Välkommen!  

Töreboda Missionskyrka

Gudstjänst

Anders Boström talar. Sång av Britt-Marie Benjaminsson. Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Midnattsmässa

Bruno Bilén. Sång av Henric Stöök och Gunilla Fransson. Mats och Anette Lidskog medverkar. Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Gudstjänst

Rolf Oldin talar. Kollekt till internationella missionen. Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Gudstjänst

Maud Sundström talar. Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Gudstjänst

Sång av Kari Jensen. Välkommen!

Töreboda Missionskyrka

Bön

Vi träffas för bön och samtal i församlingsvåningen. Välkommen!