Efesierbrevet

Under våren kommer vi att följa Equmeniakyrkans material runt Efesierbrevet med temat ”Se vilket hopp”. Vi fortsätter vår resa att dela tron och uppmuntra till heliga vanor som att läsa bibeln.

Vi vill inspirera och utmana människor i alla åldrar till att utforska och fördjupa sin relation med Jesus genom Bibeln.

Nu finns en ny andaktsbok utifrån Efesierbrevets texter. Utöver denna bok finns det också av en bibelläsningsplan, bibelstudier, pyssel och spellistor på Spotify. Nytt för denna gång är att det också finns möjlighet att använda en predikoserie eller ett alternativt kyrkoår.