Den fysiska gudstjänsten återupptas / Församlingsmöte 4 juli

Det är med stor glädje vi alla nu kan börja se effekten av alla åtgärder i form av restriktioner och vaccineringar!

Fr o m 1/6 är det som bekant möjligt att samlas 50 personer inomhus och vi fortsätter att anpassa våra samlingar efter myndigheternas direktiv

Detta innebär att vi åter kan fira gudstjänst tillsammans redan nu på söndag, men även att vi kan börja planera för verksamheter och församlingsmöten

Styrelsen önskar därför kalla till församlingsmöte den 4 juli enligt bifogad dagordning.

De som önskar delta på distans kan beredas möjlighet till det enligt senare besked, men vi ser helst att så många som möjligt väljer att delta fysiskt

För att om möjligt skapa ännu större avstånd än vad reglementet för stunden anger undersöker vi möjligheten att parallellt köra med storbild och ljud i församlingsvåningen

Varmt välkommen till våra samlingar och församlingsgemenskap!