Kraft i bönen!

Vi tror att bön kan förändra en människas liv och därigenom påverka en hel värld!

Varmt välkommen att att vara en del i detta viktiga arbete

som kommer att stärka Dig och dem vi ber för!

Vi träffas digitalt tillsvidare. För mer information och länk kontakta Sara på  mail pastor@torebodamissionskyrka.se alternativt mobil 076-029 09 59.

För dig som inte har möjlighet att delta fysiskt kan du ändå under den här timman vara med och be där du är.