Skärpta råd från Folkhälsomyndigheten för Västra Götaland

Styrelsen har beslutat att vi tillfälligt återgår till digitala gudstjänster där endast medverkande närvarar fysiskt.

Folkhälsomyndighetens regionala beslut gäller t o m 19/11 till att börja med.

Beträffande övrig verksamhet som t e x Channel ser styrelsen att vi utifrån lokala råd och samhällsfunktioner anpassar oss individuellt.

Med förhoppning om att åtgärden cementerar Törebodas positiva utveckling gällande smittspridningen får vi lägga de närmaste tre veckorna i Herrens händer.