Vi firar gudstjänst i kyrkan och sänder live på FB

Läget med smittspridning inom vår kommun och närliggande har sedan flera veckor legat på 0/10 000 innevånare, att jämföra med över 190/10 000 (när det var som värst).

Låt oss nu tillsammans hjälpas åt att undvika smittspridning i samband med våra aktiviteter genom att följa Folkhälsomyndighetens råd och på så vis visa varandra hänsyn och kristlig omsorg om medmänniskan

Var och en måste ta ansvar för sitt handlande oavsett om man tillhör riskgrupp eller ej men en sak vill vi i styrelsen vara tydliga med – stanna hemma vid minsta symtom!

Våra vaktmästargrupper ombeds att inför varje gudstjänst desinficera alla dörrhandtag samt ha uppsikt över placeringar i bänkarna samt antal besökare (exklusive medverkande)

Givetvis kommer vi även fortsättningsvis att livestreama våra gudstjänster. Välkommen att fortsätta delta i gudtjänstgemenskapen via Facebook eller länken på vår hemsida.